16 sierpnia 2018, 13:17

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowymciągu drogi powiatowej Nr 2259R Zarszyn-Odrzechowa

IN.042.8.2018
Sanok, 16-08-2018r.

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Powiat Sanocki informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych polegających na odbudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2259R Zarszyn-Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877, w dniach od 20 sierpnia do 30 grudnia 2018r. obiekt będzie wyłączony z ruchu.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.