19 lutego 2020, 14:53

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Sanockiego

Na terenie powiatu funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach:
  • Punkt nr 1, usytuowany w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1,
    38-500 Sanok, obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.30-19.30;
  • Punkt nr 2, obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych, usytuowany
    w budynkach:

1. Urzędu Gminy w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn,
czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00-12.00;

2. Urzędu Gminy w Bukowsku, 38-505 Bukowsko 290, czynny we wtorki,
w godzinach 11.00-15.00;

  • Punkt nr 3, obsługiwany przez „Pasiekę” – Fundację Rozwoju i Wsparcia, usytuowany w budynkach:

1. Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, czynny
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godzinach 8.00-12.00;

2. Urzędu Gminy w Komańczy, 38-543 Komańcza 166, czynny w czwartki,
w godzinach 11.00-15.00;

  • Punkt nr 4, usytuowany w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, obsługiwany przez „Pasiekę” – Fundację Rozwoju i Wsparcia, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.30-19.30.

Z porad może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, po wypełnieniu stosownego oświadczenia i ustaleniu terminu wizyty pod numerem telefonu 13 46 52 939 (zapisy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00).

Wszelkie szczegóły dotyczące funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego, dostępne są na stronie internetowej https://powiat-sanok.pl/, w zakładce nieodpłatna pomoc prawna oraz pod wskazanym do rejestracji numerem telefonu..

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988