11 maja 2018, 16:00

Muzeum Historyczne placówką powiatowo-wojewódzką

W dniu dzisiejszym podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Sali Gobelinowej sanockiego zamku Bogdan Romaniuk wicemarszałek województwa podkarpackiego wraz z Panem Piotrem Pilchem członkiem zarządu województwa podkarpackiego oraz Panem Wojciechem Zającem radnym sejmiku województwa podkarpackiego poinformował
o podjęciu decyzji o zgodzie województwa podkarpackiego na współprowadzenie Muzeum Historycznego w Sanoku. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2019 r. Muzeum Historyczne w Sanoku z placówki powiatowej stanie się placówką powiatowo- wojewódzką. Jest to finalizacja realizacji starań, które władze powiatowe podejmowały od 2001 r.

Była to jedna z niewielu spraw, co do której pomimo upływu lat i zmian personalnych panował pełen konsensus. Muzeum z powodu wartości swoich zbiorów, w opinii radnych powiatowych, powinna być placówką wojewódzką. Podczas siedemnastu lat starań nigdy nie uzyskano publicznej deklaracji przejęcia przez województwo współodpowiedzialności za prowadzenie Muzeum. Władze wojewódzkie, choć finansowo wspierały działalność Muzeum ( od 2007 r. ) unikały współprowadzenia, bowiem oznaczało to przejęcie odpowiedzialności za funkcjonowanie Muzeum na stałe, a nie jedynie wspieranie go w ramach swoich możliwości.

Dzisiejsza decyzja to nowa jakość dla Muzeum Historycznego w Sanoku i szansa pełniejszego i szybszego zagospodarowania dziedzictwa kulturowego w tym min.: pełnego skatalogowania i zdigitalizowania dorobku Zdzisława Beksińskiego. Decyzja ta, to większe możliwości rozwoju i ułatwienie promocji placówki oraz jej zbiorów w kraju i zagranicą.

Starosta powiatu sanockiego Pan Roman Konieczny podziękował władzom województwa podkarpackiego za tę ważną dla Muzeum Historycznego w Sanoku i całego regionu ziemi sanockiej decyzję podkreślając, że decyzja ta, to trzy lata starań, rozmów obecnej kadencji zwieńczona sukcesem.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988