19 stycznia 2021, 11:14

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sanockiego

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SANOCKIEGO

Część I

Lp.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

(e-mail)

Dni i godziny działalności

Kryteria dostępu

POMOC SPOŁECZNA

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Besku

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

ul. Podkarpacka 5,

38-524 Besko

13 46 733 18, 605 205 637

e-mail:

gops@besko.pl

Poniedziałek
godz. 7.00 - 17.00
wtorek-czwartek
godz. 7.30 - 15.30
piątek
godz. 7.30-13.30

Każdy mieszkaniec gminy

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

38-505 Bukowsko 290

13 46 74 561, 13 46 74 015 w.38,39,50,55,56
e-mail:

gops@bukowsko.pl

Poniedziałek
godz. 8.00-16.00
wtorek-piątek
godz. 7.00-15.00

Każdy mieszkaniec gminy

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komańczy

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

38-543 Komańcza 166

13 46 77 350

e-mail:

gops@komancza.pl

Poniedziałek, wtorek i środa

godz. 7.00-15.00

czwartek
godz. 7.00-17.00

piątek
godz. 7.00-13.00

Każdy mieszkaniec gminy

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

Poradnictwo psychologiczne i prawne
w szczególności z zakresu pomocy społecznej, prawa rodzinnego, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Kościuszki 23,
38-500 Sanok

13 46 56 572

e-mail:

gopssanok@gminasanok.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

Każdy mieszkaniec gminy

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

38-535 Tyrawa Wołoska 175

13 46 56 939

Poniedziałek

godz. 7.30-18.00
wtorek, środa, czwartek
godz. 7.30-15.30
piątek
godz. 7.30-13.00

Każdy mieszkaniec gminy

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

ul. Szkolna 1,
38-530 Zarszyn

13 46 710 49

e-mail:

gops@zarszyn.pl

Poniedziałek, środa, czwartek

godz. 7.30-15.30

wtorek
godz. 7.30-17.00
piątek
godz. 7.30-14.00

Każdy mieszkaniec gminy

7.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej/ poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne

ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4,

38-500 Sanok

13 46 08 030

e-mail:

sekretariat@mops.sanok.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

Każdy mieszkaniec miasta/klienci MOPS-u

8.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zagórzu

Poradnictwo z zakresu świadczeń rodzinnych

ul. Targowa 5,
38-540 Zagórz

13 46 23 373

e-mail:

mgops@zagorz.pl

Poniedziałek

godz. 8:00- 16:00
wtorek - piątek
godz. 7:30-15:30

Każdy mieszkaniec gminy

9.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Poradnictwo prawne, pomoc osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swych życiowych problemów,
w szczególności pomoc ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim
i bezradnym

ul. Sobieskiego 16, 38-500 Sanok

13 46 32 343
e-mail:
pkpssanok@o2.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 8.00-14.00

Osoby starsze, niepełnosprawni, chorzy, samotni, zagrożeni demoralizacją, rodziny pozbawione środków do życia, ubodzy i bezradni

10.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Pomoc społeczna, poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne

ul. Szopena 5,

38-500 Sanok

13 46 43 593
e-mail: pcpr@sanok.naszepcpr.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

- pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 9.00-12.00 – pomoc prawna,

- każdy wtorek w godz. 16.00-19.00 - pomoc psychologiczna

- każda środa w godz. 17.10-18.10 – pomoc psychoterapeuty

Z pomocy można skorzystać po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonu:
13 46 43 593,
500-173-713 lub osobiście w siedzibie PCPR

Każdy mieszkaniec powiatu po wcześniejszym ustaleniu terminu

PORADNICTWO RODZINNE

11.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

Poradnictwo psychologiczne i prawne w szczególności z zakresu pomocy społecznej, prawa rodzinnego, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Kościuszki 23,
38-500 Sanok

13 46 56 572

e-mail:

gopssanok@gminasanok.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

Każdy mieszkaniec gminy

12.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej/ poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne

ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4,

38-500 Sanok

13 46 08 030

e-mail:

sekretariat@mops.sanok.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

Każdy mieszkaniec miasta/klienci MOPS-u

13.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Poradnictwo prawne, pomoc osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności pomoc ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym

ul. Sobieskiego 16, 38-500 Sanok

13 46 32 343
e-mail:
pkpssanok@o2.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 8.00-14.00

Osoby starsze, niepełnosprawni, chorzy, samotni, zagrożeni demoralizacją, rodziny pozbawione środków do życia, ubodzy i bezradni

14.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Pomoc społeczna, poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne

ul. Szopena 5,

38-500 Sanok

13 46 43 593
e-mail: pcpr@sanok.naszepcpr.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

- pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
w godz. 9.00-12.00 – pomoc prawna,

- każdy wtorek w godz. 16.00-19.00 - pomoc psychologiczna

- każda środa w godz. 17.10-18.10 – pomoc psychoterapeuty

Z pomocy można skorzystać po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonu:
13 46 43 593, 500-173-713 lub osobiście w siedzibie PCPR

Każdy mieszkaniec powiatu po wcześniejszym ustaleniu terminu

15.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sanoku

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym pomoc logopedyczna, pomoc w wyborze kierunków kształcenia i zawodu dla dzieci
i młodzieży, a także pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli związana z wychowaniem
i kształceniem

ul. Szopena 5,

38-500 Sanok

13 46 316 71
e-mail: poradniapp@sanok.com.pl

Poniedziałek, środa, piątek

godz. 7.30-15.30
wtorek, czwartek
godz. 7.30-16.00

Uczniowie,
ich rodzice
i nauczyciele przedszkoli, szkół
i placówek mających siedziby na terenie powiatu

16.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Tyrawie Wołoskiej

Poradnictwo z zakresu przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych oraz poradnictwo pedagogiczne i rodzinne

38-535 Tyrawa Wołoska 175

13 46 56 939

Poniedziałek

godz. 7.30-18.00

wtorek, środa i czwartek
godz. 7.30-15.30

piątek

godz. 7.30-13.00

Każdy mieszkaniec gminy, w każdym czasie

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE

17.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sanoku

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym pomoc logopedyczna, pomoc w wyborze kierunków kształcenia i zawodu dla dzieci
i młodzieży, a także pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli związana z wychowaniem
i kształceniem

ul. Szopena 5,

38-500 Sanok

13 46 316 71
e-mail: poradniapp@sanok.com.pl

Poniedziałek, środa, piątek
godz. 7.30-15.30
wtorek, czwartek
godz. 7.30-16.00

Uczniowie,
ich rodzice
i nauczyciele przedszkoli, szkół
i placówek mających siedziby na terenie powiatu

18.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku

Pomoc społeczna, poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne

ul. Szopena 5,

38-500 Sanok

13 46 43 593
e-mail: pcpr@sanok.naszepcpr.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

- pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
w godz. 9.00-12.00 – pomoc prawna,

- każdy wtorek w godz. 16.00-19.00 - pomoc psychologiczna

- każda środa w godz. 17.10-18.10 – pomoc psychoterapeuty

z pomocy można skorzystać po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonu:
13 46 43 593, 500-173-713 lub osobiście w siedzibie PCPR

Każdy mieszkaniec powiatu po wcześniejszym ustaleniu terminu

19.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Tyrawie Wołoskiej

Poradnictwo z zakresu przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych oraz poradnictwo pedagogiczne i rodzinne

38-535 Tyrawa Wołoska 175

13 46 56 939

Poniedziałek

godz. 7.30-18.00

wtorek, środa i czwartek
godz. 7.30-15.30

piątek

godz. 7.30-13.00

Każdy mieszkaniec gminy, w każdym czasie

20.

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Besku

Pomoc psychologiczna oraz pomoc prawna

ul. Kolejowa 53,

38-524 Besko

13 46 73 318
e-mail: gops@besko.pl

Każdy poniedziałek godz. 16.00 -18.00 – poradnictwo psychologiczne

Co drugi wtorek
godz. 15.00-18.00 – pomoc prawna

Każdy czwartek
godz. 15.00-18.00 – pomoc specjalisty ds. uzależnień

Każdy mieszkaniec gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

21.

Powiatowy Urząd Pracy
w Sanoku

Poradnictwo zawodowe

ul. Rymanowska 20A, 38-500 Sanok

13 46 57 000
e-mail:
rzsa@praca.gov.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

Godziny przyjęć interesantów
8.00-14.30

Mieszkańcy powiatu zarejestrowani
i niezarejestrowani w PUP, pracodawcy i ich pracownicy

PRAWO PRACY

22.

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

Oddział w Krośnie

Poradnictwo z zakresu prawa pracy

ul. Gen. Stanisława Maczka 4,
35-234 Rzeszów

ul. Bieszczadzka 1,

38-400 Krosno

17 717 20 00
e-mail:
kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl

13 43 679 44

e-mail: krosno@rzeszow.pip.gov.pl


Porady telefoniczne udzielane przez Centrum Poradnictwa PIP
801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych
459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych

Od poniedziałku do piątku
godz. 7.30-15.30

Od poniedziałku do piątku

godz. 9.00-15.00

Każdy mieszkaniec powiatu

PRAWO PODATKOWE

23.

Krajowa Izba Skarbowa

Poradnictwo z zakresu informacji podatkowej lub celnej

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

22 330 03 30
(z telefonów komórkowych)
801 055 055
(z telefonów stacjonarnych)
+48 22 330 03 30
(z zagranicy)
e-mail:kancelaria.kis@mf.gov.pl

Od poniedziałku do piątku
godz. 7.00-18.00

Każdy mieszkaniec powiatu

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

24.

Rzecznik Finansowy

Porady, interwencje, postępowania polubowne, wsparcie
w trakcie postępowania sądowego w sporach
z podmiotami rynku finansowego

Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa

22 333 73 25
- banki i inne podmioty rynku kapitałowego

22 333 73 28
– ubezpieczenia gospodarcze

508 810 370
- OFE, Pracownicze Programy Emerytalne, indywidualne konta emerytalne

e-mail:
porady@rf.gov.pl, biuro@rf.gov.pl

Godz. 12.00-16.00
godz. 8.00-18.00godz. 12.00-16.00


Każdy mieszkaniec powiatu

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

25.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

Poradnictwo psychologiczne i prawne w szczególności z zakresu pomocy społecznej, prawa rodzinnego, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Kościuszki 23,
38-500 Sanok

13 46 56 572

e-mail:

gopssanok@gminasanok.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

Każdy mieszkaniec gminy

26.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Pomoc społeczna, poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne

ul. Szopena 5,

38-500 Sanok

13 46 43 593
e-mail: pcpr@sanok.naszepcpr.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

- pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 9.00-12.00 – pomoc prawna,

- każdy wtorek w godz. 16.00-19.00 - pomoc psychologiczna

- każda środa w godz. 17.10-18.10 – pomoc psychoterapeuty

z pomocy można skorzystać po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonu:
13 46 43 593,
500-173-713 lub osobiście w siedzibie PCPR

Każdy mieszkaniec powiatu

27.

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy oraz Rodzin z Problemami Alkoholowymi w Zarszynie

Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie oraz pomoc osobom stosującym przemoc

ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn

13 46 71 001 w. 30

Poniedziałek

godz. 15.30-18.30
– specjalista ds. terapii rodzinnej

środa

godz. 15.30-18.30

- specjalista ds. uzależnień

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby stosujące przemoc, a także osoby uzależnione i ich rodziny

28.

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Besku

Poradnictwo prawne
i psychologiczne

ul. Kolejowa 53,

38-524 Besko

13 46 73 318

Każdy poniedziałek godz. 16.00 -18.00 – poradnictwo psychologiczne

Co drugi wtorek
godz. 15.00-18.00 – pomoc prawna

Każdy czwartek
godz. 15.00-18.00 – pomoc specjalisty ds. uzależnień

Każdy mieszkaniec gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty

29.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS w Sanoku

Poradnictwo socjalne
i prawne, pomoc psychologiczna

ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4,
38-500 Sanok

sekretariat
- 13 46 08 030
e-mail:
sekretariat@mops.sanok.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

Osoby doświadczające przemocy domowej

30.

Zespół Interdyscyplinarny Grupy Robocze, Grupa Wsparcia dla Kobiet, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych- Zespół Gabinetów Lekarskich,
I piętro

Poradnictwo prawne, pomoc psychologiczna
i terapeutyczna

ul. Jana III Sobieskiego 1,
38-500 Sanok

13 46 41 744

Piątek

godz. 17.00-19.00

Osoby doświadczające przemocy domowej

31.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Tyrawie Wołoskiej

Poradnictwo z zakresu przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych oraz poradnictwo pedagogiczne i rodzinne

38-535 Tyrawa Wołoska 175

13 46 56 939

Poniedziałek
godz. 7.30-18.00

wtorek, środa i czwartek
godz. 7.30-15.30

piątek
godz. 7.30-13.00

Każdy mieszkaniec gminy, w każdym czasie

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

32.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

Poradnictwo psychologiczne i prawne w szczególności z zakresu pomocy społecznej, prawa rodzinnego, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Kościuszki 23,
38-500 Sanok

13 46 56 572

e-mail:

gopssanok@gminasanok.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

Każdy mieszkaniec gminy

33.

Linia dla osób pokrzywdzonych

Poradnictwo psychologiczne i prawne

-

+48 222 309 900

Całodobowo

Osoby pokrzywdzone przestępstwem
i świadkowie

34.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku

Poradnictwo psychologiczne i prawne

ul. Mickiewicza 29,
38-500 Sanok

536 151 532 – całodobowy dyżur telefoniczny

531 995 236 – infolinia

Poniedziałek

godz. 10.00-20.00

wtorek

godz. 8.00-20.00

środa

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty

PRAWA KONSUMENTÓW

35.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Poradnictwo i informacja prawna z zakresu ochrony praw konsumenta

ul. Rynek 1,

38-500 Sanok

13 46 52 918
e-mail:
rzecznik@powiat-sanok.pl

Poniedziałek

godz. 7.30-18.00

wtorek-piątek

godz. 7.30-15.30

Każdy mieszkaniec powiatu

PRAWA DZIECKA

36.

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Poradnictwo z zakresu praw i interesów dziecka

ul. Oleandrów 6,
00-629 Warszawa

22 626 94 19
e-mail:
kopd@kopd.pl

Od poniedziałku do piątku
godz. 9.00-17.00

Każdy mieszkaniec powiatu

37.

Rzecznik Praw Dziecka

Ochrona praw dziecka, interwencja w sytuacji, kiedy dotychczasowe procedury okazały się nieskuteczne bądź ich zaniechano

ul. Chocimska 6,
00-791 Warszawa

22 583 66 00
e-mail:
rpd@brpd.gov.pl

Od poniedziałku do piątku
godz. 8.15-16.15

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12 (całodobowo, 7 dni w tygodniu)

Każdy mieszkaniec powiatu

PRAWA PACJENTA

38.

Rzecznik Praw Pacjenta

Poradnictwo z zakresu praw pacjenta

Biuro RPP
ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa

Telefoniczna informacja pacjenta
800 190 590

e-mail:
kancelaria@rpp.gov.pl

Od poniedziałku do piątku
godz. 8.00-18.00

sobota
godz. 8.00-16.00

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek

godz. 9.00-18.00

wtorek, środa, czwartek i piątek

godz. 9.00-15.00

Każdy mieszkaniec powiatu

39.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Poradnictwo z zakresu praw pacjenta, leczenia
w kraju i poza granicami

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

Sekretariat
22 572 63 68

800 190 590
infolinia (całodobowo, 7 dni
w tygodniu)


Od poniedziałku do piątku

godz. 8.00-16.00

Każdy mieszkaniec powiatu

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

40.

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pomoc techniczna, składki, renty, emerytury

Centrum obsługi telefonicznej

22 560 16 00
e-mail:
cot@zus.pl

Od poniedziałku do piątku
godz. 7.00-18.00

Każdy mieszkaniec powiatu

PROBLEMY ALKOHOLOWE I INNE UZALEŻNIENIA

41.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komańczy

Poradnictwo z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

38-543 Komańcza 166

13 46 770 15

Od poniedziałku do piątku
godz. 7.00-15.00

Każdy mieszkaniec gminy

42.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sanok

Poradnictwo psychologiczne i prawne

ul. Kościuszki 23,
38-500 Sanok

13 46 56 580

Terminy ustalane
w zależności od potrzeb

Uczestnicy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zamieszkali na terenie Gminy Sanok

43.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Tyrawa Wołoska

Poradnictwo z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

38-535 Tyrawa Wołoska 175

13 46 56 939

Terminy ustalane
w zależności od potrzeb

Każdy mieszkaniec gminy, po uprzednim zgłoszeniu
w GOPS-ie lub telefonicznie

44.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych (PIK) w Sanoku

Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne

ul. Jana III Sobieskiego 1,

38-500 Sanok

13 46 41 744

Poniedziałek

godz. 10.00-19.00

Wtorek

godz. 8.00-20.00

Środa

godz. 10.00-18.00

Czwartek

godz. 10.00-20.00

Piątek

godz. 8.00-19.00

Porady specjalistów udzielających bezpłatnych porad odbywają się według następującego harmonogramu:

Psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży – poniedziałek, godz. 16.00-19.00,

Psycholog – wtorek, godz. 16.00-19.00,

Prawnik – wtorek, godz. 18.00-20.00, czwartek,
godz. 16.00-20.00

Psychoterapeuta dla dorosłych – środa, godz. 13.30-17.30, czwartek, godz. 9.00-10.00,

Resocjalizator – czwartek,
godz. 16.00-18.00,

Rozmowy indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet – piątek,
godz. 17.00-19.00

W godzinach pracy PIK dostępny jest Alkoholowy Telefon Zaufania – 13 46 301 00.

Osoby
z problemem alkoholowym oraz będące
w kryzysie

45.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagórzu

Poradnictwo z zakresu uzależnień

Usytuowany obok siedziby Urzędu Miasta i Gminy
w Zagórzu,
ul. 3 Maja 2,
38-540 Zagórz

792 739 240

Poniedziałek
godz. 15.00-18.00

czwartek

godz. 15.00-17.00

Osoby i rodziny
z problemem alkoholowym, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty

46.

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy oraz Rodzin z Problemami Alkoholowymi w Zarszynie

Poradnictwo dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz pomoc osobom stosującym przemoc

ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn

13 46 71 001 w. 30

Poniedziałek
godz. 15.30-18.30 – specjalista ds. terapii rodzinnej

środa

godz. 15.30-18.30 – specjalista ds. uzależnień

Osoby doświadczające przemocy
w rodzinie oraz osoby stosujące przemoc, a także osoby uzależnione
i ich rodziny

47.

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Besku

Pomoc psychologiczna oraz pomoc prawna

ul. Kolejowa 53,
38-524 Besko

13 46 73 318
e-mail:
gops@besko.pl

Każdy poniedziałek godz. 16.00 -18.00 – poradnictwo psychologiczne

Co drugi wtorek
godz. 15.00-18.00 – pomoc prawna

Każdy czwartek
godz. 15.00-18.00 – pomoc specjalisty ds. uzależnień

Każdy mieszkaniec gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty

INTERWENCJA KRYZYSOWA

48.

Starostwo Powiatowe
w Sanoku,
Wydział Zarządzania Kryzysowego

Monitorowanie, planowanie, reagowanie
i usuwanie skutków zagrożeń na terenie powiatu

ul. Kościuszki 36,

38-500 Sanok

13 46 57 627, 629

e-mail:

obrona@powiat-sanok.pl

Od poniedziałku do piątku

godz. 7.30-15.30

Każdy mieszkaniec powiatu

49.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i usuwanie ich skutków

Al. Ujazdowskie 5, 00-538 Warszawa

Całodobowy dyżur:
22 361 69 00
22 785 700 177
e-mail:

dyżurny@rcb.gov.pl

poczta@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego

Część II – Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zapisy pod numerem telefonu 13 46 52 939 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00).
Dla osób mających problemy w komunikowaniu się, istnieje możliwość umówienia wizyty drogą elektroniczną, adres e-mail: npp@powiat-sanok.pl.

Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie
z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

1)kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2)informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 13 46 52 939.

Numer punktu

Adres

Dni i godziny dyżurów

Dane kontaktowe

Prowadzący

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

1.

Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1,
38-500 Sanok,
pokój nr 48 (IV piętro)

Od poniedziałku do piątku

godz. 15.30-19.30

Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 08.00-14.00
pod numerem telefonu
13 46 52 939

Adwokaci i radcowie prawni

2.

1. Urząd Gminy w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 74,
38-530 Zarszyn

Poniedziałek, środa, czwartek
i piątek

godz. 8.00-12.00

Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 08.00-14.00
pod numerem telefonu
13 46 52 939

Adwokaci i radcowie prawni

2. Urząd Gminy w Bukowsku, 38-505 Bukowsko 290

Wtorek
godz. 11.00-15.00

Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 08.00-14.00
pod numerem telefonu
13 46 52 939

Radcowie prawni

3.

1. Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2,
38-540 Zagórz

Poniedziałek, wtorek, środa
i piątek

godz. 8.00-12.00

Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 08.00-14.00

pod numerem telefonu
13 46 52 939

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON

2. Urząd Gminy w Komańczy, 38-543 Komańcza 166

czwartek

godz. 11.00-15.00

Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 08.00-14.00
pod numerem telefonu
13 46 52 939

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

4.

Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1,
38-500 Sanok, pokój nr 44 (III piętro)

Od poniedziałku do piątku

godz. 15.30-19.30

Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 08.00-14.00
pod numerem telefonu
13 46 52 939

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988