18 listopada 2016, 9:03

List Prezesa KRUS

informujący o zapewnieniu wszystkim dzieciom rolników poniżej 16 roku życia, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno z nich podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988