11 września 2019, 14:06

Konwent wójtów i burmistrzów Powiatu Sanockiego

W dniu wczorajszym 10.09.2019r. w miejscowości Szczawne Starosta Sanocki Stanisław Chęć zorganizował spotkanie informacyjne odnośnie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W przedmiotowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sąsiednich powiatów i gmin. Zostały omówione najważniejsze aspekty związane z wejściem w życie ww. ustawy. Dyskutanci zaproponowali nowe połączenia komunikacyjne na terenie powiatu sanockiego. Zaproponowane zostały również nowe rozwiązania komunikacyjne mające na celu połączenie sąsiednich powiatów i gmin. Przedstawiciele samorządów wyrazili chęć zawarcia porozumień w celu utworzenia nowych linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich .