28 kwietnia 2017, 15:08

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO

informuje,

że w okresie od 5 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykazy nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje:

- lokal niemieszkalny Nr 5 o pow. użytkowej 165,02 m2 , znajdujący się w budynku położonym w Sanoku przy ul. Kościuszki 16, dla którego w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00078773/6, z którym związany jest udział wynoszący 251/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 714 o pow. 0,0390 ha,

- lokal mieszkalny Nr 2 o pow. użytkowej 66,24 m2 , znajdujący się w budynku położonym w Sanoku przy ul. Kościuszki 16, dla którego w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00078774/3, z którym związany jest udział wynoszący 101/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 714 o pow. 0,0390 ha,

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988