28 grudnia 2012, 7:37

Godziny pracy 31.12.2012

Uprzejmie informuję, że w dniu 31.12.2012 r., Wydział Komunikacji i Transportu będzie przyjmować strony w godzinach od 8.00 do 12.00.
Powyższe jest spowodowane tym, że opłaty za dokumenty wydawane w wydziale KiT są realizowane
w banku PBS , który w tym dniu będzie funkcjonował w swojej głównej siedzibie na ulicy Kościuszki do godziny 11.00.
Opłaty będzie można realizować także w innych bankach po opłaceniu prowizji, które będą czynne do godziny 12.00.
Czas przyjmowania stron został ustalony z Panem Starostą.

Z poważaniem
Z.Stryjak