19 stycznia 2021, 14:18

Budżet Powiatu Sanockiego na 2021 rok uchwalony

15 stycznia 15 głosami za, 1 przeciwko, przy 3 wstrzymujących, został przyjęty przez Radę Powiatu Sanockiego budżet na 2021 rok. Pozytywnie przyjęta została również uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.

Przeciwko przyjęciu budżetu na 2021 rok zagłosował radny Sebastian Niżnik. Od głosu wstrzymali się: radna Marzena Dziurawiec, radny Marian Kawa oraz radny Marek Szpara. Nieobecni w czasie głosowania byli radni Stanisław Lewicki i Robert Zoszak.

Budżet na 2021 rok przewiduje dochody w kwocie 101 471 707 zł, z czego dochody bieżące stanowią 97 878 004 zł, a dochody majątkowe wynoszą 3 593 703 zł.

Z kolei wydatki na 2021 rok zaplanowano na kwotę 101 954 195 zł, w tym są wydatki bieżące – 94 910 324 zł oraz wydatki majątkowe – 7 043 871 zł.

Deficyt budżetu Powiatu Sanockiego na bieżący rok wynosi 482 488 zł.

W 2021 roku przychody Powiatu Sanockiego przewiduje się w wysokości 3 962 682 zł, zaś rozchody w kwocie 3 480 194 zł obejmą spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych z ubiegłych lat.

Utworzona została również rezerwa ogólna w kwocie 106 000 zł oraz celowa na zadania oświatowe w wysokości 1 000 000 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 144 000 zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych w 2021 roku należą:

· Przebudowa drogi powiatowej Czerteż-Strachocina – 4 691 055 zł;

· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi Mrzygłód-Tyrawa Wołoska – 70 000 zł;

· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową ulicy Stróżowskiej w Sanoku – 20 000 zł;

· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową ul. II Pułku Strzelców Podhalańskich – 10 000 zł;

· Opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla zadania związanego z przebudową drogi Tarnawa-Kalnica wraz z mostem – 69 987 zł;

· Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Zarszyn - Odrzechowa w miejscowości Zarszyn – 750 000 zł;

· Opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi Besko - Mymoń – 20 000 zł;

· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi Prusiek – Niebieszczany – Wysoczany polegająca na budowie chodnika w Niebieszczanach – 80 000 zł;

· Przebudowa drogi Jurowce – Trepcza w miejscowości Srogów Dolny polegająca na budowie chodnika – 110 000 zł.

· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, parkingów oraz kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku oraz RCRE przy ulicy Stróżowskiej 15 – 17 220 zł;

· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, parkingów oraz kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku oraz RCRE przy ulicy Stróżowskiej 16 – 17 220 zł;

· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania związanego z adaptacją i remontem budynku magazynowego na potrzeby archiwum na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku oraz RCRE przy ul. Stróżowskiej 15 – 29 520 zł;

· Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania związanego z budową obiektów magazynowych na terenie Zespołu Szkół nr 3 oraz RCRE przy ulicy Stróżowskiej 16 w Sanoku – 9 840 zł;

· Projekt modernizacji i rozwoju e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej w SPZOZ w Sanoku – 331 241 zł;

· Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej 22 – 560 707 zł.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988