23 grudnia 2016, 10:02

Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu powiatu sanockiego

Zapraszamy do udziału w projekcie

„Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobotnych
o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia
z terenu powiatu sanockiego”

realizowanym przez

Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o.
w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku


WSPARCIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB:

 • POSIADAJĄCYCH STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ ZAREJESTROWANEJ W URZĘDZIE PRACY W SANOKU
 • W WIEKU POWYŻEJ 29 LAT
 • O NISKICH KWALIFIKACJACH (BRAK, PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE, PONADGIMNAZJALNE)
 • POSIADAJĄCYCH I LUB II PROFIL POMOCY
 • ZAMIESZKAŁYCH W POWIECIE SANOCKIM


    W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

    I. Identyfikacja potrzeb UPoraz sporządzenie/aktualizacja IPD

    II. Poradnictwo zawodowe

    III. Pośrednictwo pracy

    IV. Szkolenia i kursy zawodowe:

    • formule Open
    • Pracownik biurowy z podstawami płac i księgowości
    • Pakiet prawo jazdy kat. C, E-C, kwalifikacja na przewóz rzeczy
    • Kucharz z egzaminem czeladniczym
    • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem
    • Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
    • Spawanie metodą TIG 141 (3 stopnie)

    V. Subsydiowane zatrudnienie

    VI. Staże - 6 miesięczne

    VII. Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla UP po zakończonym stażu


    ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA


    Zapraszamy do Biura Projektu: Sanok, ul. Rymanowska 20A,
    (budynek Powiatowego Urzędu Pracy, pawilon A, I piętro, pokój nr 6)
    Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 830-1430

    Szczegółowe informacje na stronie www.aktywnysanok.pakd.pl
    oraz pod numerem telefonu: 13 46 570 68
    e-mail:
    a.lacka@pakd.pl

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

    © 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
    Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
    Starostwo Powiatowe w Sanoku
    ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988