3 sierpnia 2018, 8:25

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, obejmujący działkę nr 230 w Niebieszczanach