13 czerwca 2018, 12:51

Wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonych w Nowosielcach gmina Zarszyn przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.