25 kwietnia 2019, 14:54

Oferty do konsultacji

Zarząd Powiatu w Sanoku, uznając celowość realizacji poniższych zadań, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza oferty następujących zadań:

1. Chorągiew Podkarpacka ZHP, Komenda Hufca Ziemi Sanockiej, ul. Zielona 39, 38-500 Sanok zadanie „Rajdy piesze Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ-AK”.

2. Stowarzyszenie Artystyczne EXODUS, Wola Sękowa 37, 38-505 Bukowsko zadanie „Etno-mural”

3. Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska na rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej, Jurowce 101, 38-507 Jurowce zadanie „Noc z Teatrem – Spotkanie trzecie”.

Uwagi odnośnie ofert można zgłaszać mailowo na adres promocja2@powiat-sanok.pl lub pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1 38-500 Sanok do 02 maja 2019r. Po tym terminie uwagi nie będą rozpatrywane.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988