14 czerwca 2016, 10:50

Informacja Zarządu Powiatu Sanockiego

ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO

informuje,

że w okresie od 16 czerwca 2016r. do 7 lipca 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykazy nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazy obejmują działki położone w Sanoku obręb Olchowce, oznaczone ewidencyjnie :

- nr 58/153 o pow. 1,8471 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku

prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00061191/0,

- nr 58/158 o pow. 0,1500 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku

prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00065892/2,

- nr 58/159 o pow. 0,1605 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku

prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00065892/2,

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988